Homeopatska apoteka
Kulturno-povijesna zbirka
23
poveæaj sliku

Naziv / naslov predmeta: Homeopatska apoteka

Datum ili razdoblje: poč. 20. st.

Naziv muzeja: Zavičajni muzej "Stjepan Gruber"

Naziv zbirke: Kulturno-povijesna zbirka