Opći podaci
 • Adresa: Savska 3, 32270 Županja
  tel/fax: 032/832-101, 838-977
  e-mail: muzej.sgruber@inet.hr
  Osnivač: Grad
  Godina osnutka: 1953. g.
  Vrsta i tip muzeja: opći muzej - zavičajni
  Djelokrug: lokalni
  Prostor muzeja: oko 600 m2

 • Zbirke:

  - Arheološka - antička zbirka
  - Arheološka - prethistorijska zbirka
  - Arheološka - srednjovjekovna zbirka
  - Arhivska zbirka
  - Etnološka zbirka
  - Kulturno-povijesna zbirka
  - Numizmatička zbirka
  - Paleontološka zbirka
  - Tehnička zbirka
  - Zbirka fotografija
  - Zbirka umjetnina
  - Zbirka Vojne krajine
  - Povijesna zbirka
  - Prirodoslovna zbirka

 • Stručni djelatnici:

  - Janja Juzbašić, dipl. etnologinja – ravnateljica; viša kustosica
  - Mirjana Paušak, dipl. arheologinja; kustosica

 • Radno vrijeme:

  ponedjeljak – petak: 8 - 15 sati
  subota: 9 - 13 sati
  nedjelja: prema najavi

  Cijena ulaznice: odrasli 10 kn, djeca 5 kn