Stalni postavi
Stalni odio NOB-a
autor: Stjepan Gruber
organizator: Muzej u Županji
mjesto: Narodna knjižnica i čitaonica Županja (1957. g. preseljen u Muzej, odnosno u Čardak)
vrijeme: 12. travnja 1955.

Stalni postav
autor: Stjepan Gruber
organizator: Muzej u Županji
mjesto: Čardak, Županja
vrijeme: 4. srpnja 1957.
Stalni postav iz 1957.

Stalni postav u Muzeju
autori: Višnja Plemić, Ivan Jelić, Zdenka Lechner
organizator: Muzej u Županji
mjesto: Čardak, Županja
vrijeme: 24. studenog 1976.
Čardak, Stalni postav, 1976.

Razvoj NOB-a u Županji i dijelu županjskoga atara
autori: Ivan Jelić, Mara Vrabec, Stipo Kokanović
organizatori: Muzej, Gradski odbor SUBNOR-a Županja
mjesto: Gajni vir u šumi Merolino između Gundinaca i Strizivojne
vrijeme: 4. srpnja 1980.

Postav zbirke radničkoga pokreta i NOB-a
autori: Ivan Jelić, Krešimir Šimić i Nikola Bogdanović (Muzej RP-a i NOP-a Slavonski Brod)
organizator: Muzej u Županji
mjesto: Agencija, Županja
vrijeme: 27. srpnja 1984.
Stalni postav NOB-a, 1984.

Stalni postav Muzeja u Županji
autorice: Višnja Plemić, Manda Zelić
organizator: Muzej u Županji
mjesto: Čardak, Županja
vrijeme: 11. travnja 1986.
Čardak, Stalni postav, 1986.

Stalni postav etnologije
autorica: Janja Juzbašić
likovno i prostorno rješenje: Mario Beusan, Arhitektonski fakultet Zagreb
organizator: Zavičajni muzej Stjepana Grubera
mjesto: Agencija, Županja
vrijeme: 23. veljače 2001.
Stalni postav etnologije, 2001.

Stalni postav otvoren 2007.
Stalni postav paleontološke, arheološke, povijesne i kulturno-povijesne zbirke u Zavičajnom muzeju Stjepana Grubera otvoren je 27. kolovoza 2007. Građa je izložena u kronološkom kontinuitetu, tako da su uz ulazni i prijemni prostor postavljeni predmeti paleontološke zbirke, tj. stanovit broj kostiju životinjskih vrsta kvartarne faune panonskog područja, a u nastavku prizemlja prezentiran je arheološki materijal s područja županjske Posavine, od prapovijesti, preko antike, do razvijenog i kasnog srednjeg vijeka.

U sobama na katu slijedi postav povijesne i kulturno-povijesne građe. Stalni postav povijesnih razdoblja prikazuje građu Muzeja u nekoliko kronoloških cjelina. U prve dvije sobe izložena je građa iz turskog doba i doba Vojne krajine, a u trećoj sobi ambijentalno je uređena ljekarna iz Babine Grede (druga polovica 19. st.).

Umjetnine iz 18. i 19. stoljeća ukomponirane su u drugu povijesnu građu, tj. uz inscenaciju stambenog ambijenta iz doba historijskog stila u četvrtoj sobi, a građanski salon iz 30-ih godina 20. st. izložen je u posljednjoj sobi. U tim posljednjim dvjema sobama izloženi su i razni predmeti koji govore o tehničkim dostignućima toga vremena (Hanamanova žarulja, pisaći strojevi, fotoaparati i sl.).

U sklopu stalnog postava na katu može se pogledati nekoliko multimedijalnih zapisa iz novije povijesti županjskoga kraja. Prikazane su fotografije i dokumenti iz razdoblja Prvoga i Drugoga svjetskog rata te poslijeratne socijalističke izgradnje Županje, s pregledom najznačajnijih gospodarskih i društvenih previranja. Posljednji dio postava čine filmski dokumentarni zapisi iz Domovinskog rata.