povećaj sliku
Paleontološka zbirka

 

U Paleontološkoj zbirci ističu se rijetki fosili te kosti kvartarne faune (bizon, mamut i sl.), a većina predmeta izvađena je iz rijeke Save eksploatacijom šljunka kod Babine Grede, Štitara, Županje ili Rajeva Sela.