Urna s brončanodobne nekropole Popernjak
Prethistorijska zbirka
1
poveæaj sliku

Naziv / naslov predmeta: Urna s brončanodobne nekropole Popernjak

Datum ili razdoblje: prapovijest

Naziv muzeja: Zavičajni muzej "Stjepan Gruber"

Naziv zbirke: Arheološka zbirka