povećaj sliku
Arheološka zbirka

 

U Arheološkoj zbirci zastupljen je materijal gotovo svih kulturnopovijesnih razdoblja, od neolitika do kasnoga srednjega vijeka s velikoga broja nalazišta županjskoga kraja. Najveći dio inventara potječe s arheoloških rekognosciranja, sondiranja ili sustavnih istraživanja, a manji dio je darovan ili otkupljen.