Kabanica od čohe s ukrasnim vrpcama i gajtanima
Etnografska zbirka
12
poveæaj sliku

Naziv / naslov predmeta: Kabanica od čohe s ukrasnim vrpcama i gajtanima

Naziv muzeja: Zavičajni muzej "Stjepan Gruber"

Naziv zbirke: Etnografska zbirka